Bağışlarınız İçin


Hayvanlara ait her türlü örnek (kemik- iskelet, doldurulmuş örnek, hayvanlara ait organik – inorganik maket vb.) veya aksesuar, istek üzerine Ankara Veteriner Anatomi Sergi’mize sergilenmek üzere teslim alınmaktadır.

Teslim alınan örnek; bilimsel değerlendirmeden (anatomik doğruluk, patolojik, mikrobiyolojik ve toksik tarama, etik değerlendirme vb.) geçtikten sonra uygun görülürse sergiye çıkarılmaktadır.