Duyurular


Değerli Eğitimciler;

AVAM’daki temel hedefimiz; bilimin ve toplumun müze gibi fonksiyonel bir eğitsel ortamda bir araya gelmesini sağlamaktır.  Bu sebeple de toplumun bize göre en önemli fertleri olan çocuklarımıza, mümkün olduğu kadar fazla sayıda öğrencimize ulaşmaya çalışmaktayız. Sadece müzeye ziyaretlerini değil, aynı zamanda müzeden bir takım kazanımlarla ayrılmaları için uğraşmaktayız.

Eğitim sunumlarımızın ve rehberli turlarımızın tamamı Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Müze Eğitimi Anabilim Dalı ile A.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyeleri ile uzmanlarının danışmanlığında hazırlanmakta ve sunulmaktadır.

2019 yılı itibarıyla TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi Başkanlığı tarafından sağlanan proje destekleri, A.Ü. Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğü ile ortaklaşa yürütülen programlar ve dahili müze turları ve eğitimleri sayesinde her yıl binlerce öğrencimize müzemizde eğitim verilmektedir.