Eğitim Programları


AVAM’da anaokulu, ilk – ortaokul ve liseler için farklı düzeylerde hazırlanmış Türkçe ve İngilizce dillerde rehberli müze turları ve talep eden gruplar için temel eğitim sunumları da yapılmaktadır.

Ayrıca Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğü’nde, Doç.Dr.Okan EKİM tarafından yürütülen “Ben Bir Veteriner Hekimim Bilim Okulu”  isimli eğitim programı, AVAM’da da dönemsel olarak yapılmaktadır.

Müzemizdeki eğitim sunumlarının iki temel konusu vardır: Öğrencilere “veteriner hekimlik mesleği” ve “Hayvan türleri, canlı yapısı, hayvanların yaşayış tarzları” ile ilgili görsel, dokunsal, işitsel ve interaktif eğitim programları gerçekleştirilmektedir. Veteriner Hekimlik Mesleği’nin öneminden, hayvanların insanların hayatındaki yeri ve ilişkilerinden, hayvanlara karşı nasıl davranılması gerektiğinden bahsedilmektedir. Sonrasında evcil ve vahşi hayvan türleri, bunların yaşayışları ve dağılımı hakkında bilgi verilmektedir. En son olarak da hayvan vücudunda hangi yapıların olduğundan bahsedilmekte, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvan türleri ile hayvanları, doğayı ve çevreyi koruyabilmek için bireylerin üzerine düşenler vurgulanmaktadır.

Eğitim kurumlarının, yukarıda bahsedilen sunumlara katılmak veya bilgi almak istemeleri halinde AVAM Koordinatörü Doç.Dr. Okan EKİM’i veya sekreterlik bürosunu arayıp önceden randevu almaları gerekmektedir. (Muzaffer ÖZDEN: 0312 317 03 15 / Dahili: 4481)

Eğitim sunumlarımız Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Müze Eğitimi Anabilim Dalı ile A.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyeleri ile uzmanlarının danışmanlığında hazırlanmakta ve sunulmaktadır.

2019 yılı itibarıyla TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi Başkanlığı tarafından sağlanan proje destekleri, A.Ü. Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğü ile ortaklaşa yürütülen programlar ve dahili müze turları ve eğitimleri sayesinde her yıl binlerce öğrencimize müzemizde eğitim verilmektedir.