Misyon ve Vizyonumuz


AVAM’ın Misyonu

  1. AVAM’ın öncelikli misyonu lisans öğrencileri için mesleki bir eğitim-öğretim merkezi olmaktır.
  2. Lisans öğrencilerimizin yanı sıra lisans üstü eğitim alanlar ve araştırıcılar için bilimsel bir referans merkezi olarak da hizmet vermektir.
  3. Daha da önemlisi tüm toplum bireyleri, özellikle de çocuklar için ilgi çekici, görsel, işitsel ve dokunsal eğitime önem veren “yaşayarak öğrenme” konseptiyle hareket eden, interaktif bir eğitim alanı olmayı misyon edinmiştir. Bu sebeple sergilenen örneklerin anatomik doğruluğun yanı sıra tüm toplum bireylerinin de anlayabileceği eğitici, estetik ve ilgi çekici preparatlar olmalarına da önem verilmiştir.
  4. Sergilenmek üzere her yıl düzenli olarak yeni ve farklı örnekler üretilmesi ve müzemizin yaşayan ve sürekli güncellenen bir sergi alanı olması öncelikli görevlerimizdendir.

AVAM’ın Vizyonu

AVAM’da bilimin ve toplumun müze gibi fonksiyonel bir eğitsel ortamda bir araya gelmesini sağlamaya çalışma vizyonunu çeşitli eğitimler, rehberli turlar, elektronik öğrenme materyalleri ile gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu sebeple de toplumun bize göre en önemli fertleri olan çocuklarımıza, mümkün olduğu kadar fazla sayıda öğrencimize ulaşma faaliyetlerimizi artırarak devam ettiriyoruz. Sadece müzeye ziyaretlerini değil, aynı zamanda müzeden bir takım kazanımlarla ayrılmaları için uğraşmaktayız. Müzemizin alanında ulusal lider bir statüye gelmesi, üniversitemizi ve ülkemizi de uluslararası platformda daha tanınır bir konuma getirecektir.

 

Buradan hareketle; yurt içi ve yurt dışında müzemizin düzenli tanıtımı yapılmakta ve bu sayede hatırı sayılır sayıda yabancı konuk da müzemizi ziyaret etmektedir.