Amaç Ve Hedefler


Bu sergi salonu, sadece lisans öğrencileri için bir öğrenme merkezi olmayı amaçlamaz. Bunun yanı sıra lisans üstü eğitim alanlar ve araştırıcılar için bilimsel bir referans merkezi ve daha da önemlisi tüm toplum bireyleri, özellikle de çocuklar için ilgi çekici ve eğitici bir müze alanıoluşturmayı hedefler. Bu sebeple sergilenen örneklerin anatomik doğruluğun yanı sıra estetik ve ilgi çekici preparatlar olmalarına da önem verilmiştir.

Sergilenmek üzere her yıl düzenli olarak yeni ve farklı örnekler üretilmesi, müzemizin yaşayan ve sürekli güncellenen bir sergi alanı olması açısından çok önemlidir. Bu nedenle yeni örneklerin hazırlanması da yine öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bu sayede müzemizin, kısa süre sonunda tüm halkımız için tam kapasiteyle çalışan bir eğitim alanı olacağı öngörülmektedir.

Müzemizin en önemli amaçlarından bir diğeri de üniversitemizi ve ülkemizi uluslararası platformda daha tanınır bir konuma getirmektir. Yurt içi ve yurt dışında müzemizin tanıtımı yapılmakta ve bu sayede hatırı sayılır sayıda yabancı turist de müzemizi ziyaret etmektedir.

 

2015 yılı itibarıyla TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı tarafından sağlanan 4004 proje desteği ile de yılda yaklaşık 600 ilkokul öğrencimize müzemizde eğitim verilmektedir.